Kategorier

 
       
   

Verksamhetsberättelse 2018-2019

Verksamhetsberättelse juni 2018 - juni 2019 För Kolbotten Vrets-Tomtägareförening

 

Föreningens syfte se stadgar

Förvalta och underhålla kulturlandskapet i fastigheterna Kolbotten 1:2 och Själv 5:2. samt underhålla föreningens hus och övriga anordningar.

 

Styrelsens syfte se stadgar

Företräda och förvalta föreningens tillgångar bevaka och värna medlemmarnas intresse samt agera som remissinstans i enlighet med direktiv från föreningsmöte

 

En delvis ny styrelse övertog efter årsmötet 2018 och startade upp med att fördela arbetsuppgifter och ansvar I styrelsen har suttit Ordförande Marie Nyden Sekreterare Anneli Sjödin Kassör Jan Loshammar Ledamot Anna Peige, Peter Ljunggren Suppleant Anna Söderström, Anders Trygg Övriga. Revisor Marie-Louise Kings, Sabina Björk Valberedning Erik Wellton, Jenny Widegren

 

Styrelsen har haft 4 protokollförda möten samt förberett 2 städdagar Vi har haft ett extra medlemsmöte där vi antog dom nya stadgarna.

Kopior kommer att finnas vid årsmötet.

Vi har också planerat för årsmöte med därtill hörande uppgifter.

Den nuvarande styrelsen tycker att det räcker med en suppleant i styrelsen så därför har vi föreslagit till valberedningen att låta en plats vara vakant.

Styrelsen har Inga förslag om ändrade arvoden till styrelsen och revisorer

 

Kommunikationen mellan styrelsen och medlemmarna sker genom mejl eller telefon,viss utdelning av information till brevlådor förekommer.

Våran anslagstavla används också.

Föreningens hemsidas mejl går via kassören till ordförande.

Vi har genom hemsidan fått förfrågan om helikopterturen som vi tackat ja till. Tid för flygning kommer sättas upp på anslagstavlan.

All extern post går via ordförande.

 

Aktiviteter under året

Under höströjningen la vi hela vårt krut på lekplatsen ett beslut som vi övertog av tidigare styrelse att styra upp.

En välbesökt vårröjning gjorde att vi hann mera än vi räknat med.

Skadorna efter storm och ”våran” bäver fixade vi därför lätt Det ligger många fällda träd i skogen nu.

Det är bara att hämta om ni behöver ved

Styrelsen vill passa på att tacka för bra uppslutning.

Styrelsen föreslår att årsavgiften skall vara oförändrad 900kr med 500kr avdrag för deltagande på någon av städdagarna.

Medlemsavgiften skall vara föreningen tillhanda senast. 31 juli 2019 avier kommer att finnas vid årsmötet

 

Ordförande har en mall för fullmakt om ni inte vill skriva en själv.

Styrelsen informerar om vi vet att det skulle bli aktuellt med omröstning Inga motioner har inkommit till styrelsen.

 

En viss förvirring ang jakträtten uppkom i styrelsen därför behöver vi ha den frågan som en punkt vid årsmötet.

Vi kommer också lyfta frågan om ej betalda medlemsavgifter

 

 

 

Vattenfall har haft översyn av ledningsgatorna.

 

2019 löper Mandattiden ut för följande personer i styrelsen och funktionärer Marie Nyden ordförande Annelie Sjödin sekreterare Peter Ljunggren ledamot Anna Södergren suppleant Anders Trygg suppleant Erik Wellton och Jenny Widegren valberedning Marie-Louise Kings och Sabina Björk revisor och suppleant

 

 

 

Med vänlig hälsning Styrelsen Kolbotten Vret

 


 

Share to Facebook Share to Twitter More...